Uvjeti korištenja

ViiV Healthcare pruža proizvode i usluge za dijagnosticiranje, preveniranje i liječenje bolesti. Lijekovi na recept namijenjeni za korištenje od strane zdravstvenih djelatnika regulirani su od strane državnih agencija u svakoj zemlji u kojoj ViiV Healthcare posluje, kao što je između ostalih Agencija za lijekove i medicinske proizvode u Republici Hrvatskoj. Pravni propisi Republike Hrvatske propisuju ograničenja vezano na objavljivanje prema stanovništvu informacija koje se tiču lijekova na recept te je stoga nužno da se u svakom pojedinom slučaju konzultirate sa svojim odabranim liječnikom. Također, u određenim ćete slučajevima morati posjetiti druge internetske stranice kako bi saznali više o lijekovima na recept.

Ova je stranica servis ViiV Healthcare-a. Ništa što se navodi na ovoj stranici ne smije se smatrati davanjem savjeta ili preporuke te se ne treba oslanjati samo na informacije na ovoj stranici prilikom donošenja bilo kakve odluke ili poduzimanja bilo koje radnje. Važno je da se uvijek oslonite na savjet vašeg odabranog liječnika u odnosu na svaku konkretnu situaciju.

Ova Vas stranica može povezati s drugim internetskim stranicama, uključujući i internetske stranice povezanih društava ViiV Healthcare u drugim državama. ViiV Healthcare ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije koje se nalaze internetskim stranicama trećih osoba izvan njegove kontrole. ViiV Healthcare nastoji da na svojoj stranici stavi samo poveznice na stranice trećih osoba koje su u skladu s primjenjivim pravom, propisima i standardima ViiV Healthcare-a. Molimo Vas da imate na umu da je sadržaj tih stranica trećih osoba podložan promjenama o kojima ViiV Healthcare ne mora imati saznanja. Stoga, ViiV Healthcare ne može biti odgovoran niti preuzima odgovornost za informacije ii mišljenja koje se nalaze na stranicama trećih osoba.

Ništa na ovoj stranici se ne treba shvatiti pozivom ili ponudom za investiranje ili poduzimanje ikakvih radnji vezano na vrijednosne papire ili ADR-ove GlaxoSmithKline-a. Osobito, stvarni rezultati i razvoj mogu biti materijalno različiti od svih prognoza, mišljenja i očekivanja koji su izraženi na ovoj internetskoj stranici te se na ranije cijene vrijednosnih papira ne smije pouzdati kao na vodič za buduće stanje.

 

Autorsko pravo i pravo intelektualnog vlasništva

ViiV Healthcare Vas ovlašćuje da kopirate materijal objavljen od strane ViiV Healthcare-a na ovoj internetskoj stranici jedino u nekomercijalne svrhe. U tom će slučaju svaka kopija materijala koje napravite biti zaštićena autorskim i svim drugim pravima te svim ograničenjima („disclaimer-ima“) na navedenoj kopiji i ovoj internetskoj stranici.

Ništa sadržano na ovoj stranici neće se smatrati izravnim ili neizravnim davanjem licence ili bilo kojeg prava koje se tiče bilo kojeg patenta ili žiga ViiV Healthcare-a ili bilo koje treće strane. Osim kako je to naprijed izričito navedeno, ništa sadržano na ovoj stranici neće se smatrati davanjem licence ili prava u odnosu na bilo koje autorsko pravo ViiV Healthcare-a.

Žigovi i oznake usluga koji su u vlasništvu ili licencirani ViiV Healthcare-u označeni su kosim slovima. ViiV Healthcare nema vlasništvo nad žigovima trećih osoba koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici niti je s njima na ikoji način povezan. Žigovi trećih osoba koriste se samo radi identifikacije vlasnika navedenih proizvoda i usluga te ne predstavljaju sponzorstvo ili bilo koji drugi slični odnos u odnosu na ViiV Healthcare. Sva prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ViiV Healthcare koristi na temelju i u okviru dobivenog odobrenja sukladno mjerodavnim propisima. 

Ako bi bilo koji korisnik dokumenata objavljenih od strane ViiV Healthcare-a dao svoj odgovor koji uključuje povratne informacije kao što usu pitanja, komentari, prijedlozi ili slično u odnosu na sadržaj bilo kojeg materijala ViiV Healthcare-a, te se informacije neće smatrati povjerljivima i ViiV Healthcare neće imati nikakvu obvezu u odnosu na te informacije te će biti slobodan te informacije reproducirati, koristiti, objaviti i prenijeti na treće osobe bez ikakvog ograničenja. ViiV Healthcare moći će slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, know-how ili tehnike koje su sadržane u tim informacijama u bilo koje svrhe, uključujući razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda inkorporacijom tih informacija. ViiV Healthcare će sa svim informacijama koje primi postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka kao i svim drugim mjerodavnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.