Kontaktovať ViiV Healthcare

Všeobecné otázky

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spoločnosti ViiV Healthcare, kontaktujte našu centrálu vo Veľkej Británii.

Postal address icon

ViiV Healthcare,
980 Great West Road
Brentford
Middlesex
TW8 9GS
UK

telephone Icon

+44 (0)20 8380 6200

Ak máte otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, obráťte sa na Vášho lekára.