Tento dotazník je dôverný a nebude si vyžadovať žiadne mená, ani sa doňho nebudú ukladať žiadne osobné informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osoby.

 

Viac informácií o tom, ako sa tieto údaje zbierali a ako sa používajú, nájdete tu

Naším spoločným cieľom je lepšie pochopiť potreby ľudí žijúcich s HIV. Vytvorili sme informačné centrumkde ponúkame komunite tieto užitočné poznatky. Každá odpoveď respondenta v dotazníku je celkom anonymná, čo znamená, že nikto nemôže byť žiadnym spôsobom identifikovaný a každý má možnosť zverejniť svoje odpovede pre komunitu prostredníctvom informačného centra, alebo ponechať si svoje odpovede pre seba.

Byť súčasťou Unity môže znamenať krok vpred pri pomoci PLHIV k dosiahnutiu kontroly nad svojím zdravotným stavom a nadobudnutí duševnej pohody – dúfame, že to bude pre vás užitočné!

Na ktoré oblasti sa chcete dnes zamerať?

Môžete si vybrať aj viac ako jednu

Vďaka, že ste súčasťou Unity, a pomáhate nám zamerať sa na to, čo je pre vás najdôležitejšie.

Všetky tieto odpovede sú dobrovoľné, ak na niektorú otázku nechcete odpovedať, môžete ju preskočiť a presunúť sa na ďalšiu.

Ďakujeme vám, že ste si našli čas vyplniť dotazník Unity.

Vaše odpovede nám pomáhajú vypracovať plán, ktorý si budete môcť vybrať a prediskutovať so svojím lekárom. Ak si myslíte, že by vám pomohlo, keby ste sa porozprávali s niekým teraz, k dispozícii Vám je nonstop bezplatná telefónna linka HIV pomoci 0800 666 777.

{{category.Text}}

{{category.Text}}

{{category.Description}}

{{question.Text}} Môžete si vybrať aj viac ako jednu
{{question.Text}}
{{question.Text}}
{{question.Text}}
{{appointmentPlan.Title}}

{{appointmentPlan.Title}}

Jednoducho si vyberte témy, o ktorých by ste najradšej diskutovali a svoj výstup si vytlačte, prípadne si ho uložte, aby ste si ho mohli zobrať so sebou na ďalšiu návštevu u lekára.

{{category.CategoryName}}