Pogoji za uporabo

ViiV Healthcare ponuja izdelke in storitve za diagnosticiranje, preprečevanje in zdravljenje bolezni. Naša zdravila na recept, ki jih uporabljajo zdravstveni delavci, urejajo vladne agencije v vsaki od držav, v katerih poslujejo, kot so Urad za hrano in zdravila v Združenih državah (ZDA) ali Agencija za nadzor zdravil v Združenem kraljestvu. Ti predpisi pogosto omejujejo informacije o predpisovanju, ki jih je mogoče razkriti javnosti, tako da se morate posvetovati s svojim zdravstvenim delavcem. Morda boste morali obiskati tudi druga spletna mesta za zdravstveno varstvo, če želite izvedeti več o izdelkih na recept.

Ta spletna stran je bila razvita kot storitev ViiV Healthcare. Kot pri kateri koli drugi storitvi se lahko zgodi, kljub našim najboljšim prizadevanjem, da so informacije na tej spletni strani zastarele. Nič na tej spletni strani se ne sme razumeti kot dajanje nasvetov ali priporočil in se ne sme uporabiti kot podlaga za kakršno koli odločitev ali ukrepanje. Pomembno je, da se zanašate le na nasvet zdravstvenega delavca, ki vam svetuje specifično za vaše stanje. ViiV Healthcare ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali uporabo in nobeno odgovornost za posodobitev informacij na tej spletni strani. Ti materiali so podani "TAKO, KOT JE", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato se zgornja izključitev morda ne nanaša na vas.

Ta spletna stran iz Združenega kraljestva Velike Britanije vas lahko poveže z drugimi spletnimi stranmi na internetu, vključno s spletnimi stranmi za podružnice ViiV Healthcare v drugih državah. ViiV Healthcare ne more prevzeti odgovornosti za informacije, ki jih najdete na spletnih straneh tretjih oseb, ki niso pod njenim nadzorom. Medtem ko ViiV Healthcare poskuša zagotoviti povezave samo na spletne strani tretjih oseb, ki so v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter standardi ViiV Healthcare, morate vedeti, da se lahko vsebina na teh spletnih straneh tretjih oseb spremeni brez predhodnega obvestila ViiV Healthcare. Zato ne moremo biti odgovorni za kakršne koli informacije ali mnenja na kateri koli tretji strani in ne sprejemamo nobene odgovornosti.

Nič na tej spletni strani se ne sme razumeti kot povabilo ali ponudba za vlaganje ali trgovanje z vrednostnimi papirji ali delnicami družbe GlaxoSmithKline. Zlasti dejanski rezultati in dosežki se lahko bistveno razlikujejo od napovedi, mnenj ali pričakovanj na tej spletni strani, pri čemer se pretekle uspešnosti cene vrednostnih papirjev ne sme uporabljati kot vodilo za njihovo prihodnjo uspešnost.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

ViiV Healthcare ponuja izdelke in storitve za diagnosticiranje, preprečevanje in zdravljenje bolezni. Naša zdravila na recept, ki jih uporabljajo zdravstveni delavci, urejajo vladne agencije v vsaki od držav, v katerih poslujejo, kot so Urad za hrano in zdravila v Združenih državah (ZDA) ali Agencija za nadzor zdravil v Združenem kraljestvu. Ti predpisi pogosto omejujejo informacije o predpisovanju, ki jih je mogoče razkriti javnosti, tako da se morate posvetovati s svojim zdravstvenim delavcem. Morda boste morali obiskati tudi druga spletna mesta za zdravstveno varstvo, če želite izvedeti več o izdelkih na recept.

Ta spletna stran je bila razvita kot storitev ViiV Healthcare. Kot pri kateri koli drugi storitvi se lahko zgodi, kljub našim najboljšim prizadevanjem, da so informacije na tej spletni strani zastarele. Nič na tej spletni strani se ne sme razumeti kot dajanje nasvetov ali priporočil in se ne sme uporabiti kot podlaga za kakršno koli odločitev ali ukrepanje. Pomembno je, da se zanašate le na nasvet zdravstvenega delavca, ki vam svetuje specifično za vaše stanje. ViiV Healthcare ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali uporabo in nobeno odgovornost za posodobitev informacij na tej spletni strani. Ti materiali so podani "TAKO, KOT JE", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI IMPLICIRANIH, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato se zgornja izključitev morda ne nanaša na vas.

Ta britanska spletna stran vas lahko poveže z drugimi spletnimi stranmi na internetu, vključno s spletnimi stranmi za podružnice ViiV Healthcare v drugih državah. ViiV Healthcare ne more prevzeti odgovornosti za informacije, ki jih najdete na spletnih straneh tretjih oseb, ki niso pod njenim nadzorom. Medtem ko ViiV Healthcare poskuša zagotoviti povezave samo na spletne strani tretjih oseb, ki so v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter standardi ViiV Healthcare, morate vedeti, da se lahko vsebina na teh spletnih straneh tretjih oseb spremeni brez predhodnega obvestila ViiV Healthcare. Zato ne moremo biti odgovorni za kakršne koli informacije ali mnenja na kateri koli tretji strani in ne sprejemamo nobene odgovornosti.

Nič na tej spletni strani se ne sme razumeti kot povabilo ali ponudba za vlaganje ali trgovanje z vrednostnimi papirji ali delnicami družbe GlaxoSmithKline. Zlasti dejanski rezultati in dosežki se lahko bistveno razlikujejo od napovedi, mnenj ali pričakovanj na tej spletni strani, pri čemer se pretekle uspešnosti cene vrednostnih papirjev ne sme uporabljati kot vodilo za njihovo prihodnjo uspešnost.